BİLGİ BANKASI

Devlet Destekleri ile İlgili İnternet Adresleri

KOSGEB
Endüstriyel Uygulama Programı 
AR-GE ve İnovasyon Programı 
Kobi Gelişim Destek Programı 
Girişimcilik Destek Programı 
Genel Destek Programı
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 
Tematik Proje Destek Programı 
KOBİ Proje Destek Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 
KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri 
Kredi Faiz Desteği 
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 

KALKINMA AJANSLARI
2016 Yılı Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı-TRAKYAKA 
2016 Yılı Küçük Ölçekli İşletmeler Mali Destek Programı-TRAKYAKA 
2016 Yılı Küçük Ölçekli İşletmeler Mali Destek Programı-BAKA 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı-OKA 

EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Destekleri 
Yatırım Destekleri 
Hizmet Sektörü Destekleri 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Kümelenme Destek Programı
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanması Desteği
OSB’lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler
Teknogirişim Sermayesi Desteği
Ar-Ge Merkezleri Desteği
Sanayi Tezleri Programı(SAN-TEZ)
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği

TÜBİTAK
1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı 
1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
3001 – Başlangıç Arge Projeleri Destekleme Programı
1602 – Patent Destek Programı
1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri
ERA-NET
İkili Proje Destekleri
4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
2239 – Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.
2238 – Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
2237 – Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
2236 – Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı
2231 – Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.
2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P.
1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 
1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. 
1509 – Uluslararası Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programı
1507 – KOBİ Arge Başlangıç Destek Programı
1505 – Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
1503 – Proje Pazarı Destekleme Programı
1501 – Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programı
1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1002 – Hızlı Destek Programı
1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Derneklere Yardım Desteği

SGK
SGK İşveren Sigorta Primi Teşvikleri 

GRAMEEN MİKROFİNANS KURUMU
Grameen Mikro Finans Programı

TTGV(TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI)
İleri Teknoloji Projeleri Desteği
Ticarileştirme Projeleri Desteği
Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

Uluslararası İlaç ve Tıbbi Cihaz Zirvesi (IPMS)       19 – 20 Ekim 2017    

Yer: Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

Organizasyon: Yedi24 Organizasyon

E-mail: info@ipmsummit.com (Selim GİRAYALP (Koordinatör))

Web: www.ipmsummit.com

ITW 2017 ABU DHABI        24 – 27 Kasım 2017      

Yer: Adnec Exhibition Center, ABU DHABI

Organizasyon: VIA Yönetim Çözümleri Danışmanlık

E-mail: info@viams.com.tr

Web: www.itwturkiye.com