2012/5 sayılı İthalat Denetim Tebliği sorunları tamamen çözüldü.

Bildiğiniz üzere; 30.12.2011 tarihinde yayınlanan 2012/5 sayılı “Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği Ve Denetimi)”  ile uygulama sıkıntısı oluşmuş ve 3002 G.T.İ.P altında ithalatı yapılmakta olan ve daha önce 2012/16 sayılı tebliğ çerçevesinde, sadece Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri denetim işlemlerine tabi ürünler; Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da Kontrolüne Tabi Ürünler arasına alınmıştı.
Akabinde; federasyon olarak 18.Ocak.2012 tarihinde başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere çözüm için görüşme ve girişimlerde bulunulmuş ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, 23.Ocak.2012 tarih ve 2296 sayılı yazı ile, konuya çözüm getirilerek söz konusu ürünler 2012/5 sayılı tebliğ kapsamı dışında tutulmuş olup durum tüm sektöre duyurulmuştur.
Paralel girişimlerimizin sürdürüldüğü T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ise; 12.02.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2012/24 sayılı tebliği ile, söz konusu 2012/5 sayılı tebliğde yaptığı değişikliklerle sorunu tamamen ortadan kaldırmıştır.
Söz konusu tebliğ aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.
TÜMDEF
 
Ekonomi Bakanlığı 2012/24 Sayılı Tebliği için Tıklayınız