2018 YILINDA TIBBİ MALZEME LİSTELERİNDE YER ALMA YILLIK AİDAT ÜCRETİ ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2018 yılı için Kurumumuza yatırması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti” firmaların ürün takip sistemi (ÜTS) üzerinden barkodlarını yerli malı belgesine bağlamış ve onaylanmış olma durumları da dikkate alınarak hazırlanmış olup, ödenecek ücret bilgisi firmaların kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adreslerine gönderilmiştir. Elektronik posta adresine bilgi gelmeyen firmalar aşağıda belirtilen irtibat numaralarından bilgi alabilecektir.

1-Tıbbi malzeme firmaları, elektronik posta adresine bilgisi gönderilen yıllık aidat ücretlerini Kurumla anlaşmalı bankalara aşağıda belirtilen şekilde yatırabilecektir.

ÖDEMELER                     YATIRILACAK YÖNTEM         İL SEÇİMİ          SEÇİLECEK BİRİM (SAYMANLIK ADI)        REFERANS NUMARASI (SORGULAMA TİPİ)                                         BAŞVURU TİPİ

SGK  ÖDEMELERİ                 BEYAN USULÜ                  ANKARA               GELİR MUHASEBE BİRİMİ                     VERGİ NUMARASI (ÖNCELİKLİ) veya T.C. KİMLİK NUMARASI          0 1045 GSS AİDAT ÜCRETİ

2- Yıllık aidat ücreti ödeme dekontunda; a) Firmanın unvanı/adı-soyadı, b) Firmanın vergi numarası, c) Firma tanımlayıcı numarası, d) Ücretin yatırıldığı “BAŞVURU KODU”nun ve “BARKOD ADEDİ”nin, Yer almalıdır. (Dekontta yeterli açıklama alanı olmaması durumunda bu bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)

3-Yıllık aidat ücreti ödemelerinin anılan Usul ve Esaslara göre en geç 01.04.2018 gününe kadar eksiksiz olarak Kurumla anlaşmalı bankalara yatırılması ve dekontun bir suretinin örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne elden veya Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla en geç 16.04.2018 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

4-Yıllık aidat ücretini 01.04.2018 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödeme dekontunun bir suretini örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüze göndermeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodları 01.07.2018 tarihi itibariyle pasife alınacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur.

EK: 1- Dilekçe örneği

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org