30.Aralık.2011 tarihli 2012/5 Sayılı İthalat Denetimi Tebliği Uygulama Sorunları Giderildi.

Son günlerde; resmi gazete 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı (3.Mükerrer) nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 2012/5 sayılı “Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği Ve Denetimi)” tebliği; aynı tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2012/16 sayılı “Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği Ve Denetimi)” tebliği ile uygulama sıkıntısı yaratmış ve ithalat işlemlerinde aksamalara yol açmakta idi.
2012/5 sayılı tebliğ ile, 3002 G.T.İ.P altında ithalatı yapılmakta olan ve daha önce 2012/16 sayılı tebliğ çerçevesinde, sadece Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri denetim işlemlerine tabi ürünler; Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da Kontrolüne Tabi Ürünler arasına alınmıştı.
Federasyon olarak; 18.Ocak.2012 tarihinde başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere çözüm için görüşme ve girişimlerde bulunulmuş ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, 23.Ocak.2012 tarih ve 2296 sayılı yazı ile, konuya çözüm getirilerek söz konusu ürünler 2012/5 sayılı tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur.
Böylece, ithalat işlemleri daha önce olduğu gibi yürütülecek olup, Bakanlık yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.
TÜMDEF
 
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Cevap Yazısı için Tıklayınız