Atamızı Bir Kez Daha Hasretle Anıyoruz...

Ulu Önder ATATÜRK; aramızdan ayrılışının 74ncü yılında, en büyük eserin Cumhuriyet'in bekçileri, İlke ve Devrimlerinin kararlı savunucuları olarak, bir kez daha minnetle anar, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

TÜMDEF