Basın Açıklaması

Tıbbi cihaz sektörü temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Sağlık Endüstrileri Platformu, 10 yıldır değişmeyen SUT fiyatlarını ve hastanelere satılan ürünlerin ödemelerinin alınmaması ile her geçen gün kötüye giden koşulları, Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde yaptığı bir basın açıklaması ile protesto etti.

TÜMDEF Başkan Yardımcımız Erkin Delikanlı’nın okuduğu Sağlık Endüstrileri Platformu açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi stratejik planlamada savunma sanayiinden sonra ikinci sıradayız, yüksek katma değerimiz ve istihdam oranımız ile yüzde 85’i ithal olan ürün çeşitliliğinde yerelleşmeye aday en önemli sektörüz.

Ancak, kamu hastaneleri ile tıbbi cihaz alanında çalışan şirketler arasındaki bozulan mali ilişki, giderek bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin malzeme ve cihaz aldığı şirketlere geri ödemeleri makul süreleri aşmış; Üniversite Hastaneleri için ise hiçbir vade öngörülememektedir.

SGK’nın geri ödeme fiyatları üç-beş ürün dışında 2010’dan beri güncellenmemiştir. Bu nedenle kaliteli ürünler yerine kalitesiz ürünlerin alınması zorunlu hale gelerek halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır.

Omurga ameliyatlarında kullanılan ürün gruplarında onlarca çocuğun ameliyat olabilmesi için fiyat güncellemesi bekleniyor. Kalp pillerinde, kalp kapakçıklarında, sonda ve kolostomi torbalarında, tıbbi sarf malzemelerinde ve daha birçok ürün grubunda şu andaki fiyatla ne yazık ki hizmet vermek imkânsız hale gelmiştir.

Bedellerinin tamamının Kurum tarafından karşılanması gerekirken hastalar ancak cepten ödeme yaparak ürün temin edebiliyorlar.

Ürün bulamayanlar sosyal medyada çare arıyor. Bu durum doktor hasta iletişimine de zarar veriyor.

İnsan sağlığına zarar vermemek adına tıbbi cihaz sektörü olarak azami dikkat ve özeni göstermiş olmamıza rağmen SUT fiyat ve listelerinin güncellenmiyor olması,

Hastanelere sattığımız ürünlerin bedellerini zamanında alamıyor olmamız ve finansal araçlara da ulaşamıyor olmamız nedeniyle artık sürdürülebilir bir hizmet sunmamız mümkün değildir.

Bu sektörün devamlılığı ve nefes alması için çaba ve samimiyetinden şüphe duymadığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın, ilgili Bakanlarımız ve bürokratlarının hızlı ve etkili müdahalelerine ihtiyacımız var.

Münferit değil kalıcı çözümlere odaklanalım.

Sesimizi duymanız temennisi ile kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org