D-8 İlaç ve Tıbbi Cihaz Görev Gücü Toplantısı Nijerya'da

Gelişen Sekiz Ülke (D-8), 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul Deklarasyonu ile kurulmuştur. Ülkemizin yanı sıra, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya D-8’e üye ülkelerdir. D-8 İşbirliğinin amacı, üye devletlerin küresel ekonomideki yerini geliştirmek, ticari ilişkileri çeşitlendirmek ve yeni fırsatlar yaratmak, uluslararası düzeyde karar verme mekanizmalarına güçlü bir biçimde katılımlarını sağlamak ve üye ülkelerde yoksulluğu azaltarak insanların yaşam seviyesini yükseltmektir. D-8 ülkeleri arasında sanayi alanında işbirliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ise Bakanlığımız koordine etmektedir. D-8 5. Sanayi Bakanları ve 9. Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları 9-11 Mayıs 2016 tarihlerinde Mısır-Kahire’de gerçekleştirilmiştir. adet sanayi çalışma grubundan biri olan Kimya ve Petrokimya Çalışma Grubu'nun toplantısında, yeni bir çalışma grubu olarak “İlaç ve Tıbbi Cihaz Görev Gücü” kurulmasına karar verilmiştir.

D-8 üye devletleri arasında sanayi işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında “D-8 6. Sanayi Bakanları ve 10.Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları” 14-16 Kasım 2017 tarihlerinde Nijerya Abuja’da gerçekleştirilecektir. ( http://developing8.org/) Çalışma gruplarında D-8 üyesi ülkelerin söz konusu sektörlerinin kamu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı olabilmektedir. Bu nedenle çalışma grubu toplantılarına kamu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör tarafları olarak katılımın yüksek olması, toplamda yaklaşık 1 milyar nüfusa sahip bu ülkelerin Türkiye sanayicileri için yeni bir pazar oluşturma potansiyeli bakımından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda 14-16 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan “D-8 6. Sanayi Bakanları ve 10.Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları”nın ve  bu kapsamda gerçekleştirilecek olan “İlaç ve Tıbbi Cihaz Görev Gücü” toplantısının üyelerinize duyurulması ve katılım sağlamak isteyen sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcilerinin Sanayi Bakanlığı ile 13 Ekim 2017 tarihine kadar iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Ayrıca, D-8 üyesi ülkeler ile ticari ilişkiler ve yaşanan sıkıntıların, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik öneri ve taleplerinize dair görüşlerinizin de aynı tarihe kadar Bakanlığımıza iletilmesi halinde çalışma grubu toplantılarında sorunlara çözüm aranması ve önerilerin dile getirilmesi mümkün olacaktır. Toplantıya dair davet yazısı ve program ekleri tarafınıza posta ile gönderilmiş olup ayrıca e-posta ekinde tarafınıza sunulmaktadır.Ayrıca Nijerya Ticaret Ataşesi tarafından Nijerya’da İş ve Yatırım İmkanlarına dair hazırlanmış olan rapor da ekte sunulmaktadır.

Nijerya’da gerçekleştirilecek toplantıya katılım sağlayacak temsilcilerle yapılacak toplantı tarafınıza bilahare bildirilecektir.

Bu doğrultuda, D-8 Ülkelerine yönelik çalışmalarınızın ve katılım sağlamak isteyenlerin bilgilerini tumdef@tumdef.org adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org