Eğitim Sertifikaları Hk.

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından düzenlenecek eğitim sertifikaları ile ilgili 01/08/2017 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenen Eğitim Sertifikalarına İlişkin Kılavuz” 07/02/2019 tarihi itibari ile güncellenmiş olup ekte yer almaktadır. Bu tarih itibari ile eğitim sertifikalarının güncel kılavuza göre düzenlenmesi gerekmektedir.

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/announcement/f8d06aa2-d784-418f-9329-b4f131692b65.pdf