Kamu Alım Yöntemleri

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü kapsamında aşağıdaki işlemlerden biri kullanılarak ihtiyaçlar temin edilebilmektedir.

MERKEZİ TIBBİ CİHAZ ALIMI İŞLEMLERİ

Tıbbi Cihaz İhtiyacı
1.İlgili Genel Müdür Yardımcılığı tarafından her yıl Ekim/Kasım aylarında WEB tabanlı Tıbbi Cihaz Talep Sistemi üzerinden Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve Merkezlerinden Tıbbi Cihaz Talepleri toplanır.
2. Genel Müdür Yardımcılığına ve ardından Daire Başkanlığına Talep Yazısı gelir.
3. Teknik Şartname Komisyonu görevlendirmesi yapılarak Teknik Şartname hazırlama çalışmaları başlatılır.
4. İhtiyacın miktar ve niteliğine göre uygun alım yöntemi (Açık İhale, Çerçeve Anlaşma veya Pazarlık Usulü) ile ihale yapılır.
5. İhale dokümanında öngörülmüş ise demonstrasyon işlemleri gerçekleştirilir. 6. Dokümanlar istenilen şartlara uygun değilse; Ekonomik açıdan 1. ve 2. avantajlı teklif sahibi belirlenene kadar Demonstrasyon işlemine devam edilir.
7. Dokümanlar istenilen şartlara uygunsa; İhalesi yapılan ve sözleşmeye bağlanan malların Muayene ve Kabul İşlemleri, ilgili Sağlık Müdürlüğü ya da sağlık tesisi bünyesinde oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından yapılır.
8. Muayene ve Kabul Komisyonlarınca uygun görülmemesi durumunda; ilgili sağlık tesisi / İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Daire Başkanlığımıza bildirim yapılır.
9. Daire Başkanlığı tarafından İhale Mevzuati çerçevesinde işlem tesis edilir.
10. Muayene ve Kabul Komisyonlarınca uygun görülmesi durumunda; Sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren yüklenici firmalara, Genel Bütçeden Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce veya Döner Sermaye Bütçesinden Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Merkez Muhasebe Birimince ödeme yapılır.
11. Garanti süresince Tıbbi Cihaz Takip İşlemleri gerçekleştirilir.

DOĞRUDAN TEMİN

1. Hizmet Birimlerine ihtiyaç talebinde bulunulur.
2. Talep incelenir. (Teknik inceleme: teknik şartname, nitelik, nicelik v.s. İdari inceleme: hiyerarşik izin, depo görüşü v.s.)
3. Talebin uygun görülmemesi durumunda; Değerlendirilmek üzere ilgili birime iade edilir. Devamında da yeniden hizmet birimlerine ihtiyaç talebinde bulunulması istenir.
4. Talebin uygun görülmesi durumunda; Onay Belgesi hazırlanır. (Ödenek kontrolü, alım yöntemi, piyasa araştırması için görevlendirme)
5. Harcama Yetkilisine imzaya sunulur.
6. Onay alınmamışsa; Değerlendirilmek üzere ilgili birime bilgi verilir ve süreçler yeniden başlatılır.
7. Onay alınmışsa; Piyasa araştırması yapılır. Harcama Yetkilisi Onayına sunulur.
8. Buradan da onay alınması durulumda kesin sipariş çekilir.
9. Yapılan iş (hizmet/mal) ifa edilir.
10. Muayene ve kabul işlemleri yapılır.
11. Muayene Kabul işlemlerinde uygun görülmesi durumunda; Ödemeye esas tahakkuk evrakları hazırlanır. Harcama Yetkilisi Onayına sunulur.
12. Harcama yetkilisi onayının ardından Onaylanan tahakkuk evrakları ilgili saymanlığa teslim edilir.

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org