Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi güncellendi

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3'üncü maddesi (c) bendi, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu'nun 28'inci maddesi ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında (Kanun Hükmünde Kararname'nin 8'inci maddesi (ç) bendi gereğince;

Bakanlığa bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri ile ortak kullanım protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri için "Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi" nin, kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için ''Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi”nin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezince sunulan hizmetler için "TÜRKÖK Yurtdışı Fiyat Tarifesi" nin, Bakanlığa bağlı hastaneler bünyesinde deneysel ve bilimsel amaçlı hayvanların satışı ile bu kapsamdaki hizmetler için "Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi'nin onaylanarak yürürlüğe konuldu.

Makam-oluru

Ek-1-fiyat-tarifeleri-usul-ve-esaslaripdf

Ek-2-kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesixlsx

Ek-2a-saglik-turizmi-ve-turistin-sagligi-kapsaminda-sunulan-saglik-hizme...

Ek-3-islem-puanina-dahil-basit-sihhi-sarf-malzemelerpdf

Ek-4-fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon-tani-listesipdf

Ek-5-engelli-saglik-kurulu-raporu-ucretlendirmesi-bilgi-onam-formupdf

Ek-6-turkok-yurtdisi-fiyat-tarifesipdf

Ek-7-deneysel-hayvanlar-fiyat-listesidocx

Yapilan Degisiklikler