KİK Yönetmelik Değişiklikleri...

Kamu İhale Kurumu tarafından 24 Eylül 2013 tarih ve 28775 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişiklikleri ile; Çerçeve Anlaşma ihaleleri, Mal ve Hizmet alım ihaleleri uygulama Yönetmelikleri ve İhale başvuruları hakkındaki yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır.
Ayrıca; aynı resmi gazetede Sağlık Bakanlığınca denetlenen bazı ürünlerin ithalatına ilişkin 2013/20 sayılı Ürün Güvenliği denetimi tebliğinde de değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri bilgilerinize sunulmuştur.
 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
TÜMDEF
 
Çerçeve Anlaşma Yönetmelik Değişikliği için Tıklayınız.
Hizmet Alım Yönetmelik Değişikliği için Tıklayınız.
Mal Alım Yönetmelik Değişikliği için Tıklayınız.
İhale Başvuru Yönetmelik Değişikliği için Tıklayınız.
Sağlık Bakanlığı Tebliğ Değişikliği için Tıklayınız.