KİK Çerçeve Anlaşma, Mal ve Hizmet Alım Yönetmelik Değişiklikleri...

Kamu İhale Kurumu tarafından 24 Eylül 2013 tarih ve 28775 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişiklikleri ile; Çerçeve Anlaşma ihaleleri, Mal ve Hizmet alım ihaleleri uygulama Yönetmelikleri ve İhale başvuruları hakkındaki yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır.