Mal ve Hizmet Alımları Fiyat Farkı Kararnameleri...

T.C. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet ve Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar hakkında, 2013/5215 ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 31.Ağustos.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gaztete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararnameler ile 24.Aralık.2012 tarihli fiyat farkı kararnameleri yürürlükten kaldırılmış, ayrıca aynı tarihli Yapım İşlerine ilişkin  2013/5217 sayılı Kararname de yayınlanmıştır.

Özellikle Hizmet alımlarına ilişkin kararname SUT fiyat uygulamalarına yönelik bazı düzenlemeler içermekte olup, kararname metinleri  aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur

TÜMDEF

 

Hizmet Alım Kararnamesi 2013/5215 için Tıklayınız.

Mal Alım Kararnamesi 2013/5216 için Tıklayınız.   

Yapım İşleri Kararnamesi 2013/5217 için Tıklayınız.