Maliye Bakanlığı Ödemeleri Hakkında

Üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31.12.2017 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün defterdarları bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğu Muhasebat Gen. Müd. Tarafından yayımlanan Açıklama Yazısı (Genel Yazı), Muhasebeleştirme Örneği, Feragatname Örneği, Konsolide Liste'ye aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.

https://dmis.muhasebat.gov.tr/duyuru/2547-sayili-kanunun-gecici-75-maddesine-iliskin-genel-yazi-ekleri-ve--uygulama-ornekleri/186339