Onbirinci Kalkınma Planı

Onbirinci Kalkınma Planı bugün Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tıbbi cihaz’ın öncelikli sektörler arasında olduğuna ve öncelikli sektörlere yapılacak yatırımlara dair bilgiler 53. Sayfadaki 283. Maddeden başlayarak sıralanmıştır.

Dokümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1-1.pdf