SAYED 4.Ulusal Sağlık Kurultayı...

Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği-SAYED tarafından 17-21 Ekim 2012 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Genel Başkanımız Kemal YAZ katılmıştır.
 
Sağlık Bakanı yardımcısı Agâh KAFKAS, SGK Başkanı Fatih ACAR, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat TOSUN, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL, Halk Sağlığı Kurum Başkanı Uzm. Dr. Mustafa AKSOY, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı Dr. Saim KERMAN, OHSAD Başkanı Dr. Reşat BAHAT, Akredite Hastaneler Derneği BaşkanıMehmet Ali AYDINLAR ve çok sayıda, kamu, özel ve üniversite sağlık yöneticisi ve yatırımcının katıldığı programın 3.gününde
            “Tıbbi Tedarikçilerin Yeni Dönemde Hizmet Sunumundaki Rolleri”
başlıklı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ercan ŞİMŞEK moderatörlüğünde yapılan oturumda konuşmacı olarak yer alan genel başkanımız Kemal YAZ sektörün güncel sorunların ve çözüme yönelik düşüncelerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirmiştir.
 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
TÜMDEF
 
Sunum için tıklayınız.
 
Kurultay çalışmalarına www.sayedkurultayi.org adresinden erişebilirsiniz.