SGK - 9 Branşın Pozitif Listeleri yayınlandı...

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığınca 29/01/2013 tarihinde; Hematoloji-Onkoloji, Göz, Kadın Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Üroloji, Nefroloji ve Kulak Burun Boğaz ve Radyoloji branşlarında kullanılan tıbbi malzeme pozitif listeleri yayınlanmıştır.
 
 Bu listelerde yer alan kayıtların kontrol edilerek,
  1. Yanlış olduğu tespit edilen eşleşmelerin yazılı müracaat ile en geç 01/02/2013tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanarak bildirilmesi
  2. Doğruluğu beyan edilen kayıtlar için ekte yer alan Taahhütnamenin doldurularak en geç 01/02/2013 tarihine kadar Kuruma iletilmesi istenmektedir.
 
Ayrıca; düzeltme müracaatları sonrasında oluşturulacak nihai pozitif listelerde yer alan
barkodlar dışındaki tıbbi malzemeler ile bu branşlara ait serbest kodsuz gönderilen tıbbi malzemelerin Kurumca hiçbir şekilde ödenmeyeceği de duyurulmaktadır.
 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
TÜMDEF
 
Taahhütname için Tıklayınız
Hematoloji-Onkoloji”  “Göz”    “Kadın Doğum”    “Kalp ve Damar Cerrahisi”    “Kardiyoloji”     “Üroloji”     “Nefroloji”    “Kulak Burun Boğaz”  "Radyoloji"    Listesi için Tıklayınız