SGK- Ürün Eşleştirmelerine Üretici Beyanı Zorunluluğu...

SGK Başkanlığınca yayınlanan 22-nolu Duyuru ile, “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi” kapsamında, daha önce süreci tamamlanmış olan bu ürün eşleştirme işlemlerine ilişkin olarak; “tamamlanmış eşleştirmelerin doğruluğunun üretici firmalarca beyan edilmesi” zorunlu kılınmıştır.