SGK E-Fatura Uygulamasına Geçiş Hakkında Önemli Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacak olup, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Kuruma düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir. Uygulamaya ilişkin doküman ve açıklamalar duyuru linkinde ek olarak yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ek-1 e-Fatura Uygulama Kılavuzu

Ek-2 e-Fatura Teknik Dokuman