SGK Ortak Ürün Liste Çalışmaları Hk.

SGK Ortak Ürün Liste Çalışmaları Hk.
 
SGK tarafından yürütülmekte olan ve sektör örgütleri olarak da katkılarda bulunduğumuz “SGK Tarafından Bedeli Karşılanan Tıbbi Malzeme Listeleri(Pozitif Liste) Belirleme” çalışmaları kapsamında 12.Kasım.2012 tarihinde yapılan “Birden Fazla Branşta Yer Alan Tıbbi Malzemelerin Belirlenmesi” hazırlık toplantısı sonucunda; SGK, Sektör Temsilcileri ve Uzman Dernekleri’nin ortak bir çalışma yürütmesi kararı alınmış ve SGK tarafından tüm listelerin iletilerek çalışmaların başlatılması beklenmekte idi.
Kurum tarafından; çalışmamın amacı “birden fazla branşta yer alan tıbbi malzemelerin belirlenmesi ve mükerrer malzeme tanımlarının tespit edilerek tek isim altında toplanması” olarak ifade edilerek üç aşamalı bir süreç öngörülmüştür.
·         İlk çalışma sektör temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek,
·         İkinci çalışma uzman derneklerince yapılacak,
·         Son aşamada Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmayı sonlandırarak paydaşlara gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.
Bu çerçevede, kurum tarafından tüm branş listeleri ve çalışma dosyası şablonları iletilmiş ve çalışmalara başlanılması talep edilmiş ve 14.Aralık.2012 Cuma günü, bir değerlendirme toplantısı yapılarak ilk aşamanın tamamlanması planlanmaktadır. Bu nedenle, bu tarih öncesi çalışmaların tamamlanıp listelerin kuruma iletilmiş olması gerektiği talep edilmektedir.
Çalışmalar sürecinde kullanılmak üzere liste şablonları ve uyulması gereken kriterler olarak aşağıdaki açıklamalar da iletilmektedir.
Çalışma Kriterleri:
·         Çalışma, ekte yer alan “Ortak Liste Şablonu” isimli excell dosyası üzerinden yapılacaktır.
·         Ekte gönderilen listeler dışında kalan ve listeye eklenmesi talep edilen tıbbi malzeme alan tanımları için ekte yer alan “Yeni SUT Kodu Şablonu” isimli excell dosyası üzerinde çalışma yapılmalıdır.
·         SUT Ek-5/B kapsamında yer almayıp, çok fazla işlemde kullanılan “Diğer tıbbi sarf Malzemeleri” (cerrahi eldiven, sütur vb.) ile ilgili veri girişleri ekte yer alan “Diğer Tıbbi Sarf Şablonu” isimli Excel dosyası üzerinde yapılacaktır.
·         2. ve 3. sütunlarda yer alan Ek-9 ve Ek-8 kodlarının eksiksiz girilmesi gerekmektedir. Bu kodların olmaması durumunda “YOK” şeklinde yazılması gerekmektedir.
·         2. ve 3. sütunlarda yer alan Ek-9 ve Ek-8 kodları ile ilgili veri girişleri yapılırken girilecek olan kodlar tek bir hücre içine, aralarına virgül konularak yapılmalıdır.
 
Bu önemli konuda katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
TÜMDEF

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org