SGK Ortak Ürün Liste Çalışmaları başlıyor...

SGK btarafından "Bedeli Karşılanan Tıbbi Malzeme Listeleri(Pozitif Liste) çalışmaları Ortak Ürün grubu ile devam ediyor...Detaylar "Duyurular" bölümünde...