SGK SUT Değişiklil Tebliği...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; 25 Mart 2010 tarihinde yayınlanan ve değişik tarihlerde yayınlanan tebliğler ile revize edilen 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği hakkında 29 Eylül 2012 tarih ve 28426 sayılı resmi gazetede bir değişiklik tebliği yayınlanmıştır.
 Söz konusu tebliğ bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.
            TÜMDEF
Tebliğ Metni için Tıklayınız.