SUT DEĞİŞİKLİK TEBLİĞİ-10 Nisan 2014

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; 24/03/2013 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği hakkında, 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı resmi gazetede bir değişiklik tebliği yayınlanmıştır.
 Söz konusu değişiklik tebliği bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.
            TÜMDEF
Tebliğ Metni için Tıklayınız.

 Ek1 için Tıklayınız

Ek2 için Tıklayınız

Ek3 için Tıklayınız