SUT Değişiklik Tebliği...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; 25 Mart 2010 tarihinde yayınlanan ve değişik tarihlerde yayınlanan tebliğler ile revize edilen 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği hakkında 09 Kasım 2012 tarih ve 28462 sayılı resmi gazetede bir değişiklik tebliği yayınlanmıştır.
Tebliğ ile; göz, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz, kadın doğum ve üroloji branşlarında kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmayacağına ilişkin 01.11.2012 olan son tarih  01/01/2013 olarak değiştirilmiştir.
 

“Yurt dışı ilaç fiyat listesi” gibi birçok değişikliklerin yer aldığı söz konusu tebliğ; yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

TÜMDEF

Tebliğ Metni için Tıklayınız