SUT Çabaları Kısmi Sonuç Getirdi...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; Sağlık Uygulama Tebliği hakkında, 22 Ekim 2014 tarih ve 29145 sayılı resmi gazetede bir değişiklik tebliği yayınlanmıştır.
 Tebliğ ile:
 01.Ekim tarihli değişiklik tebliği ile;  SUT eki listelerde bulunmayan ürünlerin ödeme dışı bırakı1ması uygulamasına dahil edilen, “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için;  “Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla”  01.04.2015 tarihine kadar süre uzatımına gidilmiştir.
          Ancak; 01.Ekim değişiklik tebliğinin yarattığı diğer sorunlara ilişkin ise, herhangi bir iyileştirme getirilmemiştir.
 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
TÜMDEF
 
 
 

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org