SUT Çabaları Kısmi Sonuç Getirdi...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; Sağlık Uygulama Tebliği hakkında, 22 Ekim 2014 tarih ve 29145 sayılı resmi gazetede bir değişiklik tebliği yayınlanmıştır.
 Tebliğ ile:
 01.Ekim tarihli değişiklik tebliği ile;  SUT eki listelerde bulunmayan ürünlerin ödeme dışı bırakı1ması uygulamasına dahil edilen, “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için;  “Kamu İhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla”  01.04.2015 tarihine kadar süre uzatımına gidilmiştir.
          Ancak; 01.Ekim değişiklik tebliğinin yarattığı diğer sorunlara ilişkin ise, herhangi bir iyileştirme getirilmemiştir.
 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
TÜMDEF
 
 
 
22 Ekim 2014 tarihli SUT Değişiklik Tebliği  için Tıklayınız.