Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

SGK tarafından Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı yayımlandı. Karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170608-9.pdf