Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 1 Şubat 2019 Tarihli ve 30673 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Link;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190201.htm