Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlandı. İlgili Mevzuat  için;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm