Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları Yayımlandı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun, ilgili yönetmelik gereği aldığı kararlar doğrultusundakiSağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları Ektedir...