Sağlık Market Uygulaması Çalıştayı Gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Abdülvahit Sözüer, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Celalettin Sıvacı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü, DMO Katalog Daire Başkanı Turhan Öz, DMO yetkilileri ve STK temsilcilerinin katılımı ile Sağlık Market Uygulamalarına yönelik çalıştay gerçekleştirildi.

Sektörümüzden gelen soruların yöneltildiği ve SMO sürecinin aktarıldığı çalıştayda, sürecin sektörümüzü zora sokmayacak şekilde ilerletileceği bilgisi verildi. Ayrıca belirli periyotlarla bir araya gelinerek her aşamanın sektörle ilerletilmesine karar verildi.