Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1 Şubat 2019 Tarihli ve 30673 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190201.htm