Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e linkten ulaşabilirsiniz..

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170608-8.pdf