Sanayi İşbirliği Programı Kapsamındaki Tıbbi Cihazların Teminine Yönelik İzin

Sayı : 68524253-841.99
Konu : Sanayi İşbirliği Programı Kapsamındaki Tıbbi Cihazların Teminine Yönelik İzin Hk.

 
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 15.12.2017 tarih ve 2017/5 sayılı Genelgesi.

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi tarafından tıbbi cihaz alanında yapılan çalışmalar doğrultusunda alınan 08.11.2017 tarihli karar ile, MR, BT, USG, Dijital Röntgen ve hasta başı monitör cihazlarının tıbbi cihaz yerelleştirme çalışmaları kapsamına alınmıştır.
Bu nedenle söz konusu cihazların temini Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamında yapılacak olup, çalışmaların verimli bir şekilde devam edebilmesi, ihtiyaç planlarının etkin bir şekilde yapılabilmesi ve tedarik planlarında büyük değişiklikler yaşanmaması için bu süreçte cihaz planlamalarına uyulması gerekmektedir.

Hizmete açılması planlanan yeni bina, ilk bina ve ek binası bulunan sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan “Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Komisyonu” tarafından belirlenmekte ve hangi kalemler için ödenek verileceği ve hangi kalemlerin merkezi alım yolu ile temin edilip sağlık kuruluşuna tahsis edileceği Talep Değerlendirme Formu ile bildirilmektedir. Ayrıca mevcut sağlık tesislerinin ihtiyacı olan tıbbi cihazlar için de izin ve ödenek verilmektedir.

Sanayi İşbirliği Programı kapsamındaki sürecin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için Müdürlüğünüze bağlı açılması planlanan ilk, ek ve yeni binası olan sağlık tesislerine söz konusu toplantılar esnasında ödenek planlaması yapılan veya merkezi alımda planlanmasına rağmen açılışa engel teşkil edebileceği öngörüldüğünden yetki devri yapılarak ödenek taahhüt edilen veya mevcut sağlık tesisleri için izin/ödenek verilen Sanayi İşbirliği Programı (SİP) kapsamındaki tıbbi cihazlar (MR, BT, USG/EKO, Dijital Röntgen, hastabaşı/Yoğun Bakım Monitörü tüm tiplemeleri) arasından henüz temin edilmeyenler için yeniden izin alınması zorunluluğu doğmuştur. 1/2 Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9fc750f6-59ec-49cb-9924-13a3cbc55bef kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Bu nedenle Sanayi İşbirliği Programı kapsamında yer alan ve yukarıda sayılan cihazlar için bugüne kadar verilen izinler iptal edilmiştir. Yeni oluşacak cihaz talepleri ile izin veya ödenek verildiği halde henüz temin edilmeyen cihazlar için Genel Müdürlüğümüzden yeniden izin alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Selim BENER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Dağıtım: 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org