Sektör SUT için Birarada...

01 Ekim SUT Değişiklikleri; Tıbbi Cihaz Sektörü Sivil Toplum Örgütleri  ARTED , ORDER, SADER, TÜDER, Samsun MEDİKUM ve TÜMDEF Üye Dernekleri - ÇUMED, DOMED,  EGEDER, GASİD, İMDER, MASSİAD Başkan ve Yöneticilerini, TÜMDEF ve SEİS tarafından organize edilen toplantıda biraraya getirdi…Sonuç Raporu Oy Birliğiyle oluşturuldu…Tıklayınız…