Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Ek Sözleşme-1 İle İlgili Satış Merkezleri Hakkında

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi 23.12.2016 tarihinde Kurum resmi internet sitesinde yayımlanmış ve 02.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin bazı maddelerinde Ek Sözleşme-1 ile yeniden düzenleme yapılmıştır.

Ek Sözleşme-1’in satış merkezleri ile Kurumun Taşra Teşkilatı arasında 30.06.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar imzalanması gerekmektedir. Ek Sözleşme-1’in süresi içerisinde imzalamayan satış merkezleri hakkında 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin (4.10) numaralı maddesi gereği SGK tarafından işlem yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Ek;

  1. Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi
  2. Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi_EK SÖZLEŞMESİ