TCESİS- Toplam 9 Sınav, 22 000 Kişi, 40 000 Sertifika...

Belgelerini gönderen 28 000 i aşan kişiden, durumu uygun olan ve yapılan toplam 9 Sınavda başarılı olan 22 000 i aşkın Kişi, toplam 40 000 den fazla Sertifika alarak 2015 yılı tamamlandı...