TİTCK Sektör Temsilciler Toplantısı yapıldı...

TİTCK Sektör Temsilcileri 6. Toplantısının 28.Ağustos.2014 Perşembe günü saat 14:00 ‘te Kurum binası 3.kat büyük salonda gerçekleştirilmiştir.
Sayın Ali Sait SEPTİOĞLU başkanlığında yapılan toplantıda Yönetim Kurulu üyelerimiz; Doğan AY, Tolga SÖZEN, Tayfun AKSEKİ ve Hilmi AKŞAMOĞLU katılmışlardır.
Sayın Ali Sait Septioğlu;
  • Eylül ayı itibariyle, Sınıf III ürünlerinin Amerika’ya ihracatında UDI (Unique Device Identification) belgesi isteneceğini, bu nedenle firmaların ABDye ihracatta sorun yaşamamaları için, bu tarz ürünü olan ve ihracatını yapan firmaların ürünlerine ait kurumun uruntakipsistemi@titck.gov.tr adresine bilgi iletmeleri gerektiğini,
  • TİTUBB yazılımlarının tamamen Kurumun inisiyatifine geçecek olması nedeniyle bundan böyle düzeltme işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilebileceğini ve bu nedenle yaşanmakta olan sorunların en geç 08 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar tibbicihaz.kyt@titck.gov.tr  adresine iletilmesi gerektiğini
bildirmiştir.
 
Toplantı gündemi uyarınca TÜBİTAK yetkilileri Hakan Karataş tarafından “TÜBİTAK Ulusal Programları ve Öncelikli Alan olarak Medikal Biyoteknoloji” ve Özge Gözay tarafından “AB Horizon 2020 Programı ve Uluslararası Fırsatlar” konulu sunumlar yapılmış ve Tübitak teşvik ve destekleri hakkında bilgi verilmiştir.
 
TİTUB sistemine ilişkin sorunların kurum yetkililerine iletilmesi sürecinde tumdef@tumdef.org e-posta adresimize de bilgi verilmesinin, sürecin takibi açısından gerekli olduğunu bilgilerinize sunarız.
 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
TÜMDEF
 
Medikal Biyoteknoloji-Hakan KARATAŞ Sunumu için Tıklayınız.
Horizon 2020-A.Özge GÖZAY Sunumu için Tıklayınız.