TİTUBB 29 Ekimde Kapanıyor !!!

04.05.2018 tarihli “Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru”da ilan edildiği üzere 01.10.2018 tarihi itibariyle 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki sınıf III risk düzeyine sahip tıbbi cihazların tekil takip süreci başlatılmıştır. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak;

  • Üretici / ithalatçı tarafından ellerindeki stokların ve 01.10.2018 tarihi sonrası ithal edilen/üretilen ürünlerin ürün hareketleri sekmesi altında yer alan üretim/ithalat bildirimi üzerinden tekil bildirimlerinin yapılması,
  • Bayiler tarafından ellerindeki stokların ürün hareketleri sekmesi altında yer alan stok bildirimi üzerinden tekil bildirimlerinin yapılması

gerekmektedir.

Yine aynı süreç kapsamında tekil takibi başlatılan ürünlerin ürün hareket bildirimlerinin (alma/verme, kullanım vb.) de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 01.01.2019 tarihine kadar tekil hareketliliği başlamamış sınıf III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlar sağlık hizmet sunumunda kullanılamayacaktır.

Ayrıca bu ürün gruplarını kullanan sağlık hizmet sunucularının;

  • Henüz ÜTS’ye kaydını yapmamış olanların, kayıtlarını 01.10.2018 tarihinden 01.01.2019 tarihine kadar tamamlamaları (Kamu hastanelerinin kayıtları ÇKYS den aktarılmakta olup, üniversite hastanelerinin ve özel hastanelerin ve diğer sağlık hizmet sunucularının ÜTS üzerinden kayıt yapmaları gerekmektedir.),
  • Firmalar tarafından tekilleştirilmiş ürünlerden kendilerine yapılan verme bildirimlerine karşılık alma bildirimlerini ve kullanılması halinde de kullanım bildirimlerini yapmaları

gerekmektedir.

Sağlık hizmet sunucuları, https://utsuygulama.saglik.gov.tr adresi üzerinden “bilgi bankası” alanında ürünün barkod bilgisini aratarak takip konfigürasyonundan ürünün tekil takip kapsamında olup olmadığına bakabilirler. Ayrıca kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımı üzerinden de gerekli web servis entegrasyonlarının sağlanması halinde bu bilgilere ulaşılabilmektedir.

Tekil takip süreci başlatılmayan ürünler için sağlık hizmet sunucuları tarafından firmalardan ürün hareket bilgisi (verme/alma) istenmemesi gerekmekte olup, bu ürünler için barkod kontrolü yapılarak ÜTS’de kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi yeterlidir.

Not: 29.10.2018 tarihi ile TİTUBB kapatılacak olup o tarihe kadar TİTUBB kayıtları da geçerlidir.

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org