Tıbbi Cihaz, Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları İşlemleri

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine hitaben Tıbbi cihaz, tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz hizmet alımları işlemleri hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 68524253/010.07.02
Konu:
 Tıbbi Cihaz, Tıbbi Hizmet ve Tıbbi
Cihaz Hizmet Alımları İşlemleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :
a)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11.01.2017 tarih ve 2017/1 Sayılı Genelgesi.
b)21.04.2017 tarih ve 68524253-010.07.02-E.02-1658 sayılı yazımız.
c)19.01.2018 tarih ve 68524253-010.07.02-E.02.73 sayılı yazımız.

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz, mal ve hizmet alımı, kit veya sarf karşılığı cihaz kullanma uygulaması ile kamu sağlık tesislerinin tıbbi cihaz tahsisine ilişkin karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemlerine ilişkin genel esaslar ilgi (b) ve (c) sayılı yazılarımız ile düzenlenmiş ve tarafınıza bildirilmişti.

İlgi sayılı yazımızın tebliği sonrasında, İl Sağlık Müdürlüğü/Sağlık Tesisleri nezdinde tıbbi cihaz hizmet alımı taleplerinin değerlendirilmesi ve uygulanması esnasında yanlış anlamaların ve izin almadan hizmet alım ihalesi yapılması gibi uygulamaların olduğunun tespit edilmesi üzerine uygulama birliğinin sağlanması adına açıklama yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

Bu kapsamda; ilgi (b) sayılı yazımızın Tıbbi Hizmet Alımları Planlama başlığı altında yapılan açıklamalarda da ayrıntılı olarak yer verildiği üzere;

1- EK-3 listesi dâhilindeki tüm tıbbi cihaz, tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımları için süre şartı aranmaksızın Genel Müdürlüğümüzden izin alınacaktır. (Hizmet alımının ilk defa yapılıyor olması veya mevcut devam eden hizmet alımının yenilenmesi olduğuna bakılmaksızın izin alınması gerekmektedir.)

2- EK-3 listesi dışında kalan ancak maliyet açısından yüksek ve ileri teknoloji ürünü olarak kabul edilen hizmetlere ilişkin 3 yıl veya altındaki hizmet alımlarına İl Sağlık Müdürlüğünce karar verilecektir. 3 yılın üstünde hizmet alımı gerçekleştirilecek ise Genel Müdürlüğümüzden izin alınması gerekmektedir.

3- Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce planlama kapsamına alınan tıbbi cihaz, tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımları için gerekli olan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü izni Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile alınacaktır.

4- Genel Müdürlüğümüzden alınan izin/onaylar; izin verilen tarihteki mali yıl için geçerlidir.

5- Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklara sebebiyet verilmemesi ve ihale süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla devam eden tıbbi hizmet alımlarında hizmet alım süresinin tamamlanması akabinde, hizmet alımına devam edilmesi düşünülüyorsa hizmet alımının sonlanmasına 6 (altı) ay kala izin için gerekli bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.

6- Hizmet alımının süresi içerisinde veya bitiminde sonlandırılması halinde sonlandırma gerekçeleriyle birlikte Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Gereksiz yazışmaların engellenmesi, zaman kaybının önlenmesi, gelen taleplerin hakkaniyetli ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi, sağlık hizmet sunumunda aksaklıklara mahal verilmemesi, hasta mağduriyetinin önüne geçilmesi, sağlığa ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla, ilgi (c) sayılı yazımızda belirtilen tüm hususlar halen geçerliliğini korumaktadır. Söz konusu yazı ve eki formların excel formatına Genel Müdürlüğümüz www.khgm.gov.tr web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

Bu minvalde, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemler tesis edilirken gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bağlı sağlık tesislerinin konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Selim BENER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Ek:
 İzne Tabi Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları Listesi (EK-3)

Dağıtım:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)


Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org