Tıbbi Cihaz Firmalarına Duyuru Ec Sertifikasına Süre Tanımlanması Hakkında

Bilindiği üzere TİTCK tarafından 02/06/2017 tarihli ve E.1967 sayılı ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tıbbi Cihaz Kayıt Ekranları Açılışı konulu makam oluru ile 12/06/2017 tarihinde ÜTS veri girişine açılmıştı.

Ürün Takip Sisteminde veri girişi yapmakta olan ithalatçı ve üreticilerin, sisteme geçiş aşamasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması, sistemin etkin kullanılması ve uygulamada birlik olması adına belge kaydı kapsamında sisteme girişleri yapılan EC sertifikalarına süre tanımlanması ile ilgili olarak hazırlanan duyuru metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

EC Sertifikasi Sure Uzatimi

UTS taahhutname

UTS taahhutname 2