Tıbbi Cihaz Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi..

30 Ekim 2017 Pazartesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’da Ekim ayı tıbbi cihaz sektör toplantısı gerçekleştirildi. TİTCK Başkanı Sn. Hakkı Gürsöz’ün başkanlık ettiği toplantıya sektörümüze ait birçok Sivil Toplum Kuruluşundan katılım sağlandı.

Toplantı gündeminde yer alan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” hakkında görüşler paylaşılarak yönetmelik ile ilgili yaşanan sorunlar dile getirildi. Sektör temsilcileri tarafından internetten tıbbi cihaz satışı, idari yaptırımlar, satış merkezi olma hususundaki hükümler, personel yetkinliği ve eğitim düzeyleri, tanıtım ve reklam tanımları kapsamları vb. birçok husus hakkındaki görüşler Kurum ile paylaşıldı.

Ayrıca Eczanelerin tıbbi cihaz satışı yapabilmesi nedeniyle Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği de STK’lar tarafından vurgulandı.

Kurum Başkanı Sayın Hakkı Gürsöz sektörümüzün sorunlarının farkında olduklarını ve özellikle mevzuatla ilgili sıkıntıları ivedilikle çözmek istediklerini dile getirdi. Bu nedenle de bizlerin görüşlerine ne kadar değer verdiklerini vurgulayarak görüşlerimizi STK’lar aracılığı ile Kurum’a ulaştırılmasını da sözlerine ekledi.

Pazartesi günü gerçekleşen toplantı neticesinde Federasyonumuz sizlerin sesi olabilmek için Yönetmelikle ilgili sorunları yeniden kaleme alacaktır. Bu nedenle yaşanılan sorunların ve değiştirilmesini önerdiğiniz hususların Fe derasyonumuzla, tumdef@tumdef.org adresine mail atarak paylaşılması önem arz etmektedir. Uygulamada daha az sorun yaşayacağınız bir Yönetmelik için değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı dileriz.