Tıbbi Cihazların Kaydına, İzlenebilirliğine Ve Takibine Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında

TİTCK Kurum Başkanlığınca Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kaydına, izlenebilirliğine ve takibine yönelik yürütülen faaliyetlerin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik hazırlanan Tıbbi Cihazların Kaydına, İzlenebilirliğine Ve Takibine Dair Yönetmelik Taslağı ekte sunulmaktadır.

İlgili taslak ile ilgili görüşlerinizi ekte yer alan form doldurularak Kuruma yazılı olarak ve dijital hallerinin ise dilek.gokcek@titck.gov.tr adresine mail ortamında iletilmesi önemle duyurulur. Tıbbi Cihazların Kaydına, İzlenebilirliğine Ve Takibine Dair Yönetmelik Taslağı

Taslagin Geneli Uzerindeki Gorus ve Degerlendirme