Tıbbi Malzeme Listeleri Hakkında

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
DUYURU

29.01.2019


2019 YILINDA TIBBİ MALZEME LİSTELERİNDE YER ALMA YILLIK AİDAT ÜCRETİ ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2019 yılı için Kurumumuza yatırması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti”anılan Usul ve Esasların ekinde EK:1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi ismiyle yer alan listede belirtilen açıklamalar da dikkate alınarak 31.12.2018 tarihi itibariyle hazırlanmış ve ödenecek ücrete ilişkin bilgi firmaların kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adreslerine gönderilmiştir. Elektronik posta adresine bilgi gelmeyen firmalar aşağıda belirtilen irtibat numaralarından bilgi alabilecektir.

1-Tıbbi malzeme firmaları, elektronik posta adresine bilgisi gönderilen tıbbi malzeme listelerinde yer alma yıllık aidat ücretini Kurumumuzla anlaşmalı bankalara aşağıda belirtilen açıklama doğrultusunda yatırabilecektir.

ÖDEMELER

YATIRILACAK YÖNTEM

İL SEÇİMİ

SEÇİLECEK BİRİM (SAYMANLIK ADI)

REFERANS NUMARASI (SORGULAMA TİPİ)

BAŞVURU TİPİ

SGK ÖDEMELERİ

BEYAN USULÜ

ANKARA

GELİR MUHASEBE BİRİMİ

VERGİ NUMARASI (ÖNCELİKLİ) veya
T.C. KİMLİK NUMARASI

1045 GSS AİDAT ÜCRETİ

 

2- Ödemeye ilişkin belgenin açıklama bölümünde;

a)Firmanın unvanı/adı-soyadı,

b)Firma tanımlayıcı numarası,

c)Firmanın vergi dairesi,

ç)Firmanın vergi numarası,

d)Ücretin yatırıldığı “BAŞVURU KODU” (mail ile firmanıza bildirilen)

e)Ücrete esas “BARKOD ADEDİ”

Yer almalıdır. (Ödeme belgesinde yeterli açıklama alanı olmaması durumunda eksik kalan bilgiler ödeme belgesine el yazısı ile okunaklı olarak da yazılabilir.)

3-Yıllık aidat ücreti ödemelerinin anılan Usul ve Esaslara göre en geç 01.03.2019 gününe kadar eksiksiz olarak yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yatırılması ve ödeme belgesinin bir suretinin örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne elden veya Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla en geç 15.03.2019 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

4-Yıllık aidat ücretini 01.03.2019 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödeme belgesinin bir suretini örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüze göndermeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodları 01.04.2019 tarihi itibariyle pasife alınacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EK: 1- Dilekçe örneği

Duyurunun eki için tıklayınız 

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org