Tıbbi laboratuvarlarda onay destek sistemi hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Tıbbi laboratuvarlarda onay destek sistemi hakkında duyuru yayımlandı.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 95966346/-040.99-E.272   22.02.2018
Konu
: Tıbbi Laboratuvarlarda Onay Destek Sistemi

…………………………….

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” kapsamında, tıbbi laboratuvar uzmanlıkları tarafından güncel ve kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde önceden belirlenmiş değerlendirme kriterlerini kullanan, test çalışması ile üretilen tüm sonuçların benzer standartlar dâhilinde değerlendirilmesi ve onaylanmasını sağlayan bilgisayar tabanlı algoritmalar bütünü olan “Onay Destek Sistemi (ODS) (Ek-1)” çalışması hazırlanmıştır.

Özellikle görece daha az karmaşık olan test sonuçlarının hızlı ve etkin şekilde değerlendirilmesi yoluyla tıbbi laboratuvar uzmanlarına, akılcı laboratuvar kullanımına, daha karmaşık vakalara, klinikler ile daha güçlü iletişim kurmaya, konsültasyona ve diğer asli görevlerine daha fazla zaman ayırabilme imkânı sağlaması, hasta sonuçlarının yüksek kalite güvencesi ile daha hızlı rapor edilerek klinik karar sürecinin hızlanması amacıyla hazırlanan Onay Destek Sistemi çalışması; algoritmalarının tasarımı, geliştirilmesi, uygulamaya alınması ve validasyonu için önerileri içermektedir.

Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarlarca kullanılacak ODS gönüllülük esasına dayanmaktadır ve zorunluluk arz etmemektedir. Ancak ODS kullanımına başlayacak tıbbi laboratuvarın birim sorumlusu tarafından ilgili çalışmanın Ek-2’sinde yer alan “Onay Destek Sistemi Bildirim Formu” ile Bakanlığımıza bilgi verilir. Faaliyete geçirilen ODS, ilgili sağlık tesislerince tarafımıza yapılan bildirimde belirtilen ODS’ye başlama tarihi itibari ile en az 3 ay süre sonrasında gerektiği durumlarda Bakanlığımızca denetime tabii tutulur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

                                                                                                                     Prof. Dr. Alper CİHAN
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1. Onay Destek Sistemi
DAĞITIM

Gereği:                                                               Bilgi:
1. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü          1. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü                      (Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı)
3. 81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Duyurunun aslı için tıklayınız 

Onay Destek Sistemi hakkındaki açıklama için tıklayınız


Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org