TÜMDEF 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı...

TÜMDEF 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı; Federasyon Tüzüğümüzün 12. Maddesi gereği Ankara’da, 20.Nisan.2013 Cumartesi günü saat 11:00’de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 27.Nisan.2013 Cumartesi günü saat 11:00’deyapılacaktır.
            Federasyon Yönetim, Denetim, Disiplin Kurul üyeleri ile Üye Derneklerimizin Yönetim Kurulu üye ve Delegeleri’nin katılımını rica ederiz.
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur
TÜMDEF Yönetim Kurulu Başkanlığı
 
YER: Limak Ambassadore Boutique Hotel - Boğaz Sokak No:19 Kavaklıdere
TÜMDEF 6. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.      Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı Okunması;
2.      Protokol Konuşmaları;
3.      Divan Heyeti Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı ve İki Yazman Üye);
4.      Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesi;
5.      Önergelerin Alınarak Değerlendirilmesi;
6.      Mevcut Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbra Edilmesi;
7.      Mevcut Dönem Mali Hesapların Görüşülmesi, Denetim Kurulu Raporu Okunması ve Ayrı Ayrı İbra Edilmesi;
8.      Federasyon Tüzüğünde Yapılması Önerilen Değişikliklerin Görüşülmesi ve Oylanması;
9.      Genel Başkan, Genel Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurul’ları Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi;
10. Yeni Dönem Çalışma Raporu ve Tahmini Bütçenin Okunması ve Oylanması;
11. Kapanan ve Üyeliği Sona Eren Derneklerin Hesaplarının (Aidat Borçlarının) Görüşülmesi;
12. Dilek ve Temenniler;
13.     Kapanış