Türkiye & Sudan 14. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı hakkında

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Türkiye & Vietnam Karma Ekonomik Komisyonu 7. dönem toplantısının temmuz ayı içerisinde Hanoi'de gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmiş olup söz konusu toplantıya ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan, Kurumun görev alanına giren konularda bilgi notu ve öneriler talep edilmiştir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna iletilmek üzere, bu hususta Vietnam ile ikili ilişkilerde son dönemde sektörde yaşanan gelişmeler ile varsa sorunlar ve çözüm önerilerinizi 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Federasyonumuza iletmenizi rica ederiz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;

Dr. S. Tayfun AKSEKİ

Genel Sekreter