Ulusal Meslek Standartları Yayımlandı

Tıbbi Cihaz Klinik Destek Elemanı ve Tıbbi Cihaz Satış ve Tanıtım Elemanı meslek standartları, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından hazırlanan meslek standartları ilgili sektör komiteleri tarafından incelenerek MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 07/05/2019 tarihli ve 30767 (1.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı olarak yürürlüğe girmiştir.


https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/53-hukuk-mueavirlii/3592-7-yeni-ulusal-meslek-standard-yaymland