Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği (90/385/EEC) Kapsamındaki Ürünleri Olan Firmaların Dikkatine

Bilindiği üzere tıbbi cihazların kaydı ile ilgili 2007 yılından itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kullanılmaktadır. Bu süreçte ihale, alım ve ödeme ile ilgili işlemlerde kurum ve kuruluşlar tarafından da aktif olarak TİTUBB kullanılmıştır. 

TİTCK ve TÜBİTAK işbirliğinde tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin takibi ile ilgili Ürün Takip Sistemi (ÜTS) hayata geçirilmiştir. 12.06.2017 tarihinde TİTUBB veri girişine kapatılarak yerine ÜTS kullanılmaya başlanılmıştır. İlgili paydaşların TİTUBB ile çalışan sistemleri de ÜTS ile entegre edilmiştir.

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği (90/385/EEC) kapsamındaki ürünlerin ÜTS Tekil Ürün Takip Modülü, 01.01.2018 tarihi itibariyle aktif olarak hastanelerde uygulamaya alınacak olup; ürün takibi son kullanıcıya kadar yapılacaktır. Bu kapsamda firmalarınızın ve hastanelerin ÜTS’yi kullanabilmeleri için 05.12 2017 saat 10.00 da gerçekleştirilmek üzere Ankara Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda  (Söğütözü Mahallesi, 2180 Cad. 5/A, 06530 Çankaya/ANKARA) teknik toplantı yapılacaktır. Katılımcıların, hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi ve zaman kaybının önlenmesi için aşağıdaki konularda hazırlıklarını yaparak toplantıya gelmeleri gerekmektedir.

a) ÜTS Test Ortamı'nda çalışılacağı için ÜTS Test Ortamı'nda firma kaydının, belge ve ürün kayıtlarının tamamlanmış olması.

b) ÜTS Test Ortamı'nda sistem token'ı alınmış olması (Token alınmadıysa token firmanın imza yetkilisi tarafından e-imza ile alınabilmektedir.)

c) https://uts.saglik.gov.tr/?page_id=1019 adresinden ulaşılabilen 'ÜTS Kullanıcı Kılavuzu'nun ilgili kısımlarının ve 'ÜTS Takip ve İzleme Web Servis Tanımları Dokümanı'nın okunması.

d) Toplantı salonu konferans düzeni şeklinde olduğundan katılım sağlayacak kişilerin kendi bilgisayar ve interneti ile gelmesi.

Firmaların kendi stok takip sistemleri ile ÜTS arasında web entegrasyonu yapmak istemeleri halinde konu ile ilgili uzman en fazla 2 (iki) teknik personelin katılımını sağlaması gerekmektedir.

Başkanın Mesajı

Kemal YAZ

TÜMDEF BAŞKANI

TÜMDEF’in değerli üyeleri, saygı değer meslektaşlarımız, Size birliğin gücü, sektörün sesi olan TÜMDEF web sayfasından hitap etmek birliğimiz, beraberliğimiz bakımından gurur verici bir durum.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör adına geliştirdiğimiz projelere destek vereminiz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.

TÜMDEF SOSYAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

İLETİŞİM

Adres:

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.
130/80 Balgat / ANKARA

Telefon:

+90 (312) 468 69 84
+90 (312) 468 69 94
+90 (312) 468 69 94

E-Posta:

tumdef@tumdef.org