Yeni Versiyon Yayımlandı

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.24.0 Sürümü Yayımlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

·       İthalatçıların yetki vermesi koşuluyla, Bayiilikler ve Dış Ticaret Firmalarının da İthalat Bildirimi yapabilmesi sağlandı.

·       İnsülin Kalem İğne Ucu ve Şeker Ölçüm Çubuğu ürünleri Eczaneler tarafından bayilik ilişkisi gözetlenmeksizin stok bildirimi yapabilmeleri sağlandı.

·       Belge Bitiş Tarihi Güncelleme ekranına yeni eklenecek ürünlerle ilişkilendirme seçeneği eklendi.

·       Serbest satış sertifika başvurularına ülke bilgisi de seçilebilmesi ve bu bilgiye göre sertifika üretilmesi sağlandı.

·       Referans alanlara İngilizce ad alanı da eklendi. Ülke referans alanlarının İngilizce adları sisteme eklendi.

·       Belge başvurularını listeleme ekranlarına belge türü filtresi eklendi.

·       Belge detayına belgelerin ürünlerinin içeriğinde bulunduğu sistem işlem paketlerini görüntülemeyi sağlayan yeni bir tab eklendi.

·       Geçmiş dönem SUT kodu kesinleştirmesi yaparken girilen karar tarihinin kesinleştirmesi yapılan basvurulara ait son bitiş tarihinden sonraki bir tarih olması koşulu eklendi.

·       Başlangıç raporu sonrası gelen takip/final raporunda başlangıç raporundaki cihazlara nazaran bir güncelleme olmuşsa; dosyaya rapor ilişkilendirme sırasında kullanıcının bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

·       Kozmetik Denetim Dosyası Eklerken ve Manuel Şikayet eklerken Firma Seçiminin açılır pop-up ekranından yapılması sağlanmıştır.

·       Uyarı dosyasına rapor / bildirim ilişkilendir ekranında dosyanın “birden fazla” raporla ilişkilendirilebilmesi sağlanmıştır.

·       İstatistik menüsü altına Tıbbi Cihaz Çıktılar İtibariyle PGD Verileri için sorgulama ekranı Tıbbi Cihaz PGD ve Uyarı İstatistikleri ekranına eklenmiştir.

·       Mobil uygulamada sorgulanan Tıbbi Cihazların SUT kodu bilgisi de artık vatandaş tarafından görünebilir. (Ürün ortamında yapılması gereken güncellemeler ve uygulama marketlerinin uygulama güncellemesini kabul etmesinden dolayı mobil uygulamaya özelliğin yansıması 1-2 gün alabilir.)

İyileştirmeler

·       Sut kodu eşleşmelerinin MEDULA’dan ürünün ikincil ürün numarasına göre de sorgulanması sağlandı.

·       Sut kodu eşleşmelerinin MEDULA’da ürünün GTIN-8, GTIN-12,GTIN-13,GTIN-14 formatındaki versiyonlara göre de yapılabilmesi sağlandı.

·       Sut kodu eşleşmelerinin, Kayıtlı durumdaki ürünler dışında Reddedildi ve Silindi durumundaki ürünler üzerinde de yapılması sağlandı.

·       Belge ve cihaz başvurularına inceleye atama ekranlarında firma bilgisine göre tabloların sort edilebilmesi sağlandı.

·       Tıbbi Cihaz Listele ve Belge Listele ekranlarına “Firma Vergi Kimlik Numarası” filtresi de eklendi.

·       Ürün Geçmişi ekranına işlemi yapan kullanıcı TC kimlik numarası eklendi

·       İhracat sertifika başvurusuna, Evrak İnceleme Sonlandırıldı durumunda olup piyasaya arz durdurma işlemi geri alınmış ürünlerin de eklenebilmesi sağlandı.

·       İncelenmeye başlanmamış Kozmetik Ürünlerin, uzmana atanmış olsa bile geri çekilebilmesi sağlandı.

Giderilen Hatalar

·       Ürün Hareketlerinde, Üretici/İthalatçı Tekil Ürün Sorgula servisinde alınan yetki hatası düzeltildi.

·       SİP ithalat bildirimindeki sunucu hatası düzeltildi.

·       Daha önce bitiş tarihi güncellenmiş ama şu an kayıtlı durumda olmayan belgelerin sistemde kayıtlı belgelerle aynı renkte görünmesi hatası giderildi.

·       Belge geçmiş detaylarında görünen uzatılmış bitiş tarihi alanı kaldırıldı.

·       Belge başvurusuna inceleyen atama ekranında belge numarasına göre yapılan sorgularda, ilgili belge numarasına sahip ve incelemesi tamamlanmış belgeleri içeren başvuruların gelmemesi problemi giderildi.

·       Envanter ürün eklerken mevcut ürünlere bakılan sorgulamalarında bakılan hatalı ürün durum kontrolleri düzeltildi.

·       Adres bilgisi kıyaslamalarında, adres metninin boş olduğu durumlarda alınan hata giderildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

·       Medula Eczane – ÜTS Entegrasyonu Taslak Web Servis Dökümanı yazıldı.

·       Tıbbi cihaz dairesinin sorgu talepleri yerine getirildi.

·       EKİP sistemi için ÜTS-ÇKYS kullanım bilgileri hazırlandı.