Yenilikçi Tedavilere Erken Erişim Sempozyumu

Yenilikçi tedaviler ile insanlar daha sağlıklı ve daha uzun yaşayabilmektedirler. Ülkemizde yapılan çalışmalarda yenilikçi tedavilere toplumun erişiminin artması ile doğumda beklenen yaşam yılının uzadığı rapor edilmiştir. Bu nedenle yenilikçi tedavilere erişimin mümkün olduğunca erken olması gerekmektedir ki fayda görecek bireyler faydalarını azami elde edebilsinler. Ancak diğer taraftan da yenilikçi tedavilere erişim maliyeti her yıl artmaktadır. Özellikle ülkemiz gibi sağlık sisteminin kamu tarafından finanse edildiği ülkelerde yenilikçi tedavilere erişim maliyeti sürdürebilir sağlık sistemi için daha da önemli hale gelmektedir.

Bu bağlamda Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), yenilikçi tedavilere erken erişimin hasta, sağlık çalışanları, sağlık hizmet sunucuları, akademi ve kamu çalışanlarının katılımı ile ele alınacağı  8 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Yerleşkesinde “Yenilikçi Tedavilere Erken Erişim – Early Access to Innovative Treatments” başlıklı sempozyumu gerçekleştirecektir.

Sempozyum ile ilgili detaylı programa ve kayıt bilgileri http://sempozyum2017.sepd.org.tr/ adresinden edinebilirsiniz